• AUGMENT DEL NUMERO D’AGENTS DE LA POLICIA LOCAL I HABILITACIÓ DE TRES OFICIALS CAPS

    Foto 3 (Agentes policia)

     

    Si alguna cosa caracteritzava al cos municipal de la policia local de Pego en 2003 era el minvat que havia quedat després de vuit anys de pressions. Així, i durant aquests quatre anys, de 14 agents s’ha passat a 19, a més de promocionar-se a dos oficials, perquè tots els torns estiguen estructurats i organitzats amb un responsable per al millor servei del ciutadà. En poques setmanes s’incorporara a la plantilla un nou agent, amb el que el total d’efectius serà de 20.