• L’Ajuntament de Pego acull la major reducció del tipus d’interès de les operacions d’endeutament per al pagament a proveïdors

  pleno endeudamiento (2)

  Una possibilitat que facilita la resolució 05/13/2014, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local que permet modificar determinades condicions financeres de les operacions d’endeutament. Els ajuntaments poden triar entre tres paquets de mesures. El consistori pegolí ha triat la que major reducció de les tres possibilita, una reducció de 140 punts bàsics (14%), mantenint els inicials períodes de carència i d’amortització.

  Dimarts de matí es va celebrar a l’Ajuntament de Pego un ple extraordinari per aprovar la modificació del tipus d’interès de l’operació d’endeutament per al pagament a proveïdors. El regidor d’Hisenda explicava que aquesta modificació es pot fer mitjançant una resolució de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local del 13 maig 2014 en què “es va emetre la possibilitat que els ajuntament que es van adherir al Pla de pagament a proveïdors poguessin renegociar les condicions d’aquest Pla “. L’Ajuntament de Pego es va acollir al Pla de pagament a proveïdors amb dues operacions de crèdit per valor de 3.748.159,77 €.

  Els ajuntaments podien acollir-se a tres paquets de mesures:
  1- Ampliació del període d’amortització a 20 anys i del de carència en 2 més i reducció del tipus d’interès en 41 punts bàsics.

  2- Ampliació del període de carència en 1 any més, mantenint l’inicial d’amortització de 10 anys, i reducció del tipus d’interès en 131 punts bàsics).

  3- Una major reducció, respecte als casos anteriors, del tipus d’interès en 140 punts bàsics (14%), mantenint els inicials períodes de carència i d’amortització.

  La proposta des d’Hisenda va estar la tercera opció, la que redueix el màxim, 140 punts bàsics (14%), i manté els períodes de carència i amortització signats inicialment. Assenyalava Carmelo Ortolá que l’Ajuntament de Pego està prou sanejat com per poder fer front al planificat quan es van signar els crèdits.

  També explicava el regidor d’Hisenda que acollir-se a aquestes reduccions suposa una sèrie de compromisos per a la Corporació municipal, com són l’entrada de factures electròniques o l’adhesió a la plataforma a ‘Emprendre 3’ que “obliga a estimular la gestió electrònica de l’Ajuntament” . Apuntava Ortolà que l’Ajuntament està en condicions de d’aquesta última adhesió a partir del Pla General.

  Un altre compromís és que “almenys un 30% de les persones que vulguin iniciar una activitat econòmica ho puguin fer a través de la declaració responsable”, és a dir, “que no cal que s’esperen obtenir el permís de l’Ajuntament”. Això sí, “després haurà de ser tot comprovat pels tècnics municipals”, aclaria Ortolà. Unes mesures que, apuntava el regidor d’Hisenda “fa que estiguem més fiscalitzats per l’Administració de l’Estat”.

  Bloc Compromís considerava que “està bé afegir-se a aquest punt perquè és el que major estalvi pot produir”, però la portaveu valencianista, Conxa del Ruste, coincidia amb l’apreciació del regidor d’Hisenda que, efectivament els compromisos adquirits pel administració provoquen un “nivell de fiscalització superior “. També comentava que són propostes que “estan molt bé en la teoria però hem de veure en el pla pràctic els problemes que puguin donar i, les declaracions responsables en segons quines activitats, quin seguiment tenen després”.

  El PP es mostrava favorable a la proposta. Maite Ferrándiz explicava que “és evident que és una millora per a l’estat econòmic de l’Ajuntament”.

  També el PSPV anava a votar favorablement “per a aquesta opció, reduir al màxim el tipus d’interès, és la millor per a les arques de l’Ajuntament i acceptarem les condicions que ens posen”.

  El regidor d’Hisenda complementava la informació inicial comentant que l’elecció de la màxima reducció del tipus d’interès suposarà un estalvi, per a l’Ajuntament de Pego de l’entorn de 200.000 euros.

  El punt era aprovat per unanimitat

  pleno endeudamiento (2)

  Font: Radio Pego.