• CONSTRUCCIÓ DE VESTUARIS I SERVEIS A LA PISTA D’ATLETISME DEL PUJOL.

    FOTO 3 (vestuarios Pujol)

    Si alguna cosa és fonamental avui en dia en tota instal·lació esportiva, són uns serveis i uns vestuaris per a la gent que la fa servir, una cosa tan bàsica i del que mancava la pista d’atletisme del Pujol. Per això, i no discriminant aquestes instal·lacions, vam decidir millorar construint un complet edifici destinat a magatzem de material, lavabos i vestuaris perquè tots aquells esportistes que utilitzen gratuïtament aquest camp de atletisme i futbol gaudeixin d’un complet servei de totes les comoditats.

    13