• Execució de reixetes i adequació del conducte de sanejament.

  20151202_112455

  El proper dilluns dia 11, s’iniciaran les obres del projecte “EXECUCIÓ DE REIXETES PER A L’EVACUACIÓ D’AIGUA I DEQUACIÓ DEL CONDUCTE DE SANEJAMENT“, subvencionat al 100% per Diputació amb un pressupost de 35.632,94€.

  20151202_111008

  Segons el Pla Genera vigent carrer Passeig Cervantes i Pla de la Font es troba a la zona anomenada eixample de Pego . El tram del Pla de la font , és el punt més baix d’aquesta zona , de manera que en èpoques de pluges intenses , tota l’aigua pluvial procedent des del Passeig del Calvari , conflueix en aquest punt provocant que s’acumuli per sobre de la vorera en tot el Pla de la Font causant problemes d’humitats als veïns , ja que hi ha pocs embornals per assumir, en moments puntuals , l’afluència massiva d’aigües pluvials de la zona.

  El mateix passa als carrers Santa Bàrbara, Av. Joan Carles I, rei i Passeig “Michel”, que encara que són de més recent construcció, les aigües d’escorrentia, en episodis de pluges, conflueixen cap al carrer Joan Lerma Blasco amb un cabal que ocupa l’amplada del vial, ja que no existeixen reixetes que tallen la làmina d’aigua, o la seua ubicació no és l’apropiada.

  PicsArt_01-08-12.13.24

  Un altre punt és el sanejament del Pla de la Font que gira un angle de 90º cap al carrer Regueró, provocant que quan la xarxa va colmatada a les canonades de fecals dels habitatges de la zona, que no tenen tanta presió com la xarxa principal, els retorne l’aigua cap a l’interor de les cases, provocant molèsties i olors als veïns.

  PicsArt_01-08-12.12.02

  És una obra sencilla al tractar-se de reestructurar un entroncament de l axarxa de sanejament existent i la instal·lació de més reixetes de recollida d’aigües pluvials connectades al clavegueram municipal, ja que la xarxa existent en aquestes zones del municipi és uitària i té com a objectiu evitar l’afluència massiva de la làmina d’aigua superficial i adequar el conducte de sanejament existent, substituint aquest tramm de xarxa i realitzant un pou de registre.