• PLENARI EXTRAORDINARI 18 DE FEBRER

  c61903ae-72e0-412a-b54b-2603b1702093

  El passat dijous 18 de febrer tenia lloc el primer plenari extraordinari del 2016.

  ORDRE DEL DIA:

  1. Dictamen de la comissió informativa núm.2 de 15 de febrer relatiu a la modificació de les bases d’execució del pressupost prorrogat.
  2. Dictamen de la comissió informativa núm2 de 15 de febrer relatiu a la modificació de crèdits 1/2016 per crèdits extraordinaris.

  – Ana Ortolà, Partit Popular,  iniciava el torn de paraula sol·licitant l’equiparació de les ajudes a les associacions, ja que algunes disposen de més pressupost que altres.

  -Per part de Compromis, Àngel Oltra, manifestava el seu descontent al no entendre per que s’incrementa 7.500€ la dotació econòmica per associacions respecte a l’exercici anterior quan el pressupost total es inferior al de 2015.

  -Carmelo Ortolà, Ciutadans de Pego Independents, com a Regidor d’Hisenda responia argumentant que el pressupost és inferior donat a que hi ha menys ingresos ( reducció de l’ IBI) però a la vegada, també hi ha menys despeses (deute bancari inferior a 2015).

  -Irene Sendra, Volem Pego, sol·licitava també la revisió de les ajudes i a més un estudi de les necessitats reals de cada associació.

  -Raül Tamarit, PSOE, recalcava la necessitatde seguir ajudant econòmicament a les associacions sense arribar al punt que aquestes depenguen únicament de l’Ajuntament.

  -La primera modificació de crèdit del 2016 era aprovada per unanimitat.