• PLENARI EXTRAORDINARI DEL 13 D’AGOST DE 2015

    20150813_090329

    Avuí s’ha aprovat per unanimitat la modificació de crèdits 2/2015, per suplements de crèdits i crèdits extraordinaris, amb càrrec a baixes en les despeses del pressupost del 2015.

    La finalitat principal és dotar del crèdit suficient per a dur a terme les obres necessàries, principalment en la construcció de nous nínxols al cementeri. Tots sabem que dins del pla d’Obres i Servies de la Diputació d’Alacant tenim aprovada una gran ampliació del cementeri, però per a garantir la disponibilitat de nínxols mentre s’executa l’obra, l’Ajuntament ha decidit fer una ampliació de al voltant uns 80 nínxols.

    Els diners provenen principalment de l’estalvi dels interesos bancaris reconeguts dels préstecs, del capital de despeses jurídiques i la recollida del fem.