• Primer Ple Ordinari del 2016

    20160107_095315

    Aquest matí hem tingut el primer Ple Ordinari del 2016.

    Ha quedat aprovada per unanimitat la moció que hem presentat respecte a la MODIFICACIÓ DE L’ORDENAÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA.

    Aquesta moció pretén fomentar l’ús d’energies renovables netes i per tant, totes les edificacions que disposen de la certificació energètica expedida per l’Administració competent on acredite que s’han instal•lat aquests tipus de sistemes de producció d’energia podran beneficiar-se de fins un 50% menys en l’impost de l’ I.B.I.

    2016-01-07 12.00.172016-01-07 12.01.13