Navigation

REGIDORS LEGISLATURA 2015-2019

CARMELO ORTOLÀ

Tercer Tinent d'Alcade. Regidor d'Hisenda i Sanitat.

ALICIA SISCAR

Regidora d'Urbanisme i Obres i Serveis.


REGIDORS LEGISLATURA 2011-2015

Carmelo Ortolà

Primer tinent alcalde. Regidor d’Hisenda. Seguretat Ciutadana. Protecció Civil. Noves tecnologies.

Alicia Siscar

Regidora de gestió d’Urbanisme. Educació. Cultura. Participació Ciutadana. Estrangeria.

Elvira Ciurana

Regidora d’Obres i Serveis. Mitjans de Comunicació. Cementeri. Transit. Sanitat.

Pascual Garcia

Regidor de Fem i Netetja viaria. Aigua. Disciplina Urbanistica.