• REUNIÓ AMB ELS RESPONSABLES D’IBERDROLA DE LA MARINA ALTA

  20150929_113706

  La Regidora d’Urbanisme, Alicia Siscar es reunia amb els responsables d’Iberdrola de la Marina Alta per tractar el tema dels microtalls de llum i aquests han exposat que:
  Es va canviar un seccionador unipolar del sector Monte Pego, però que als dos dies seguiem patint els microtalls pel robatori d’un transformador en Penya Roja per on passa la línia d’alimentació de subministrament. Ja s’ha reposat el transformador i s’han reforçat tots de manera que no siguen tan accessibles.
  El tall de llum de la nit de diumenge es va produir per una àguila que quedava electrocutada en un punt de la línia. Informaven que aquest tipus d’incidents són habituals en zones de vegetació incotrolada on els arbres poden arribar a tocar les línies i provocar els esmenats microtalls, per aquest motiu es refoçarà el cablejat de manera que quede el més aïllat possible.
  De cara al 2016 es preveu ampliar les fonts d’alimentació del municipi i cambiar tots els comptadors a electrònics per poder detectar amb més rapidesa les deficiències.
  Aprofitem també per a informar a la ciutadania que poden fer les seues reclamacions pel que fa als danys ocasionats al correu electrònic «distribucion@iberdrola.es» o al telèfon d’ateció al client.

 • CAMPANYA CONSCIENCIACIÓ DE NETEJA I TANCAMENT DE TERRENYS

  20150813_113439
  La Regidoria d'Urbanisme llança una campanya de conscienciació
  ciutadana referent a la neteja i tancament de terrenys de propietat
  particular després de les reiterades queixes dirigides a
  l'Ajuntament perquè s'exigeixca el compliment de les condicions de
  seguretat, salubritat, accessibilitat i ornament legalment exigibles
  a totes les instal·lacions, construccions, edificacions, terrenys o
  solars que, per no conservar-se en aquestes condicions, corren el
  risc de convertir-se en dipòsits de brutícia o abocadors
  incontrolats. Per això recordem l'obligació de mantenir les
  condicions exigides i que es procedeixca a la neteja i cercat de les
  parcel·les, que s'hauran de tancar mitjançant tancament permanent,
  fet amb materials que garanteixiquen la seua estabilitat i
  conservació, dins dels termes exigits pel PGOU vigent. Per a
  executar aquestes obres s'aurà de sol • licitar l'oportuna
  llicència a l'Oficina Tècnica d'Urbanisme de l'Ajuntament. Agraint
  per endavant la vostra col·laboració, quedem a la vostra disposició
  en el cas que necessiten qualsevol informació complementària.
 • Recepció de l’obra subvencionada per la Diputació Provincial d’Alacant

  11143530_896801847051790_5396553386891335572_n

  11143530_896801847051790_5396553386891335572_n  11055406_896801917051783_8980321759085833576_n11825047_896801957051779_3935110856532652976_n 10996766_896801890385119_6967145929206921831_n11205031_896801923718449_2305293693264222827_n11781751_896801893718452_8727184382242767919_n11822739_896801930385115_6704307871989200576_n

  Des de la Regidoria d’Urbanisme us donem a coneixer el projecte «Millora d’infraestructures en diversos carrers de Pego» subvencionat amb 239.991,79€ per la Diputació Provincial d’Alacant.

  • Instal·lació de la xarxa de telefonía als carrers:

  Alter de Pau, Pau Miralles, La Pau i Denia, Avda. Fontilles i Passeig Reina Sofia.

  • Remodel·lació:

             Rotonda del carrer Joan Carles I, Rei encreuament amb l’Avinguda del Mar

  • Asfaltat de diversos carrers del casc urbà:

             Sant Joan, Pere Sala, Mestre Berenguer, Sant Josep, Sant Francesc Xavier, Mar, Pau Miralles, Denia, Ausias
  March, Castell de Castells, Avda. Alcalde Aquilino Barrachina Ortiz i Avda. Blasco Ibáñez.

  • Urbanització carrer Tormos:

             Modificació del pendent de la calçada per a evitar avingudes d’aigües pluvials sobre les cases que presenten
  façanes perpendiculars a aquest carrer, evitant al mateix temps inundacions i humitats als veins del carrer Mestre
  Berenguer.