• AJUDES ECONÒMIQUES DEL PLA RENHATA 2017

  BUCLE_renhata-300x200

  Des de la Regidoria d’Urbanisme us informem sobre les ajudes econòmiques per a la reforma de cuines i banys i per a adaptar els habitatges a persones amb diversitat funcional que presenta el Pla RENHATA 2017.

  Objecte de les ajudes: Subvencions als propietaris o inquilins per a la reforma del seu habitatge habitual, per a actuacions sobre els elements privatius de la mateixa i dirigides a l’adequada conservació i millora dels recintes de cuina i banys, i a la millora de l’accessibilitat en tot l’habitatge.
  Pressupost GVA per al programa 2017: 3.000.000 €
  Percentatge de la subvenció: 35% del pressupost protegible, amb un màxim de 4.200 €
  Pressupost protegible: Cost de les obres, el cost de la redacció de projectes, els honoraris dels tècnics, taxes i impostos. No inclouen electrodomèstics, fogons, forn o extractor de fums.
  Beneficiaris: Propietari/a, usufructuari/a o arrendatari/a de l’habitatge
  Condicions de l’habitatge:

  Ha de ser residència habitual del seu propietari/a, inquilí/a o usufructuari/a.

  Habitatge anterior a 1996, excepte en cas de persones amb diversitat funcional.

  Condicions de la reforma:

  S’admetran obres iniciades a partir de l’1 de gener de 2017.

  Les obres hauran de finalitzar-se abans de 15 d’octubre de 2017.

  Criteris d’adjudicació de les ajudes: Mitjançant concurrència competitiva i es valorarà l’antiguitat de l’habitatge, la seua qualitat constructiva i, en si cas, el grau de discapacitat de l’ocupant de l’habitatge.
  Tramitació: serà telemàtica a través de la pàgina web de la GVA i la realitzará un tècnic col·laborador.