• COMENCEN LES OBRES AL PASSEIG REINA SOFIA AMB LA SUBVENCIÓ DE DIPUTACIÓ

  20151211_112048

  El proper dilluns, 14 de desembre, començaran les obres del projecte «REPARACIÓ DE TRAM DE VIAL PÚBLIC AL PASSEIG REINA SOFIA«.

  Segons el Pla General vigent, el Passeig Reina Sofia, es troba a la zona anomenada eixample de Pego, urbanitzada l’any 1998. Encara que és una àrea relativament moderna, l’aigua potable es va instal·lar mitjançant canonada de fibrociment, amb els problemes de trencament que això comporta per suportar pics puntuals de pressió i especialment en la reparació d’avaries.

  reina

  Així mateix, hi ha un problema de compactació en aquest tram de carrer, ja que s’observa un enfonsament exagerat tant a la calçada com a la vorera.

  20151130_120319

  Aquest projecte està subvencionat 100% per la Diputació, compta amb un pressupost de 51.670.96€, I.V.A. inclòs i té com a objectiu substituir les canalitzacions d’aigua potable i sanejament que puguen estar deteriorades i procedir al buidatge i a la nova compactació del ferm del vial.

  La duració de les obres serà aproximadament de 3 mesos, encara que estreballarà per reduïr aquest periòde i finalitzar-les el més aviat possible.

   

  20151211_110523 20151130_120157