• La cessió de l’antic institut de Pego cada dia més lluny

    El portaveu d’Esquerra-Pego, present en el ple ordinari d’agost va preguntar, com a públic, com estaven les negociacions amb la Conselleria d’Educació pel que fa a la cessió de l’antic institut de Pego. La regidora d’Educació ha avançat que «estan pitjor que estaven» perquè la cessió que planteja la Conselleria seria de 10 anys i el deteriorament de l’edifici és cada vegada més car de reparar.

    Normalment abans o després d’acabar el ple ordinari l’alcalde pregunta si algú del públic vol plantejar alguna qüestió. Habitualment, des de fa un temps ençà, el portaveu d’Esquerra-Pego, Saül Ortolà, sol plantejar alguna pregunta. En aquesta ocasió va estar al voltant de la negociació amb la Conselleria d’Educació perquè aquesta cedeixi l’antic institut.

    La regidora d’Educació, Alicia Siscar, va ser clara i concissa, «està pitjor que estava perquè l’antic institut està en pitjors condicions» i és que reconeixia Siscar que «l’Ajuntament no pot fer-se càrrec d’aquestes despeses», ja que afirmava que «l’institut ja està completament obert «. De totes maneres, comentava que es continua a l’espera de saber si Conselleria el cedeix o no. No obstant això, les condicions que fins ara ha indicat Educació a l’Ajuntament de Pego no semblen massa satisfactòries, ja que es tracta d ‘»una cessió temporal durant 10 anys i condicionada al fet que, si en algun moment li fes falta a Conselleria de l’edifici, li hauríem de cedir «, informava Alicia Siscar. És per això que l’equip de govern s’ho està plantejant perquè «cada mes que passa la despesa és més gran».

    L’alcalde de Pego, Enrique Moll, informava que l’equip de govern té un informe tècnic de fa un any i, del que diu en l’actualitat hi ha un món ja que en aquest període de temps el complex educatiu s’ha deteriorat rapidíssimament.