• Salaris dels polítics de Pego 2013 – 2015

  6879bf68-493c-4679-90fe-a98f0a4aef2f

  Font: http://www.pego.org/economia/informacio-pressupostaria.php


  SALARIS ANUALS 2013

  01/2013 – 12/2013

  DEDICACIÓ EXCLUSIVA:

  CIURANA GASCÓ, ELVIRA…………………………………………………………………………19.949,99€

  SISCAR ESCRIVÀ, ALICIA MÓNICA…………………………………………………………….26.999,98€

  DOMINGUIS FRANQUEZA, ANDRÉS………………………………………………………….26.999,98€

  PER ASSITÈNCIA:

  ORTOLÀ SISCAR, JOSE CARMELO………………………………………………………………11.420,00€

  SISCAR VICENS, EDUARDO JOSE………………………………………………………………..180,00€

  DEL RUSTE AGUILAR, CONCEPCIÓN…………………………………………………………..900,00€

  ALEMANY COSTA, PABLO…………………………………………………………………………..510,00€

  TAMARIT SERESOLA, RAÚL………………………………………………………………………..9.680,00€

  SASTRE ESCRIVÀ, Mª DEL MAR…………………………………………………………………..240,00€

  ORIHUEL BORDES, FRANCISCA…………………………………………………………………..480,00€

  GARCIA ESCRIVÀ. JOSE PASCUAL……………………………………………………………….10.850,00€

  FERRANDIZ PERELLÓ, Mª TERESA………………………………………………………………1.170,00€

  GASCÓ BORONAT, FCO. JAVIER…………………………………………………………………600,00€

  GIL SENDRA, FERNANDO……………………………………………………………………………660,00€

  SENDRA PIERA, ÀNGEL……………………………………………………………………………….180,00€

  MOLL BRIONES, ENRIQUE………………………………………………………………………….11.700,00€

  SENDRA SALA, JOSEFA……………………………………………………………………………….6.320,00€

  ORTOLÀ BRIONES, ANA VICENTA………………………………………………………………120,00€

  NADAL SENDRA, JOSEP RAMON………………………………………………………………..630,00€

  PERSONAL EVENTUAL:

  PUCHOL MASANET, JOAQUIN…………………………………………………………………..16.389,10€

  MORATAL SENDRA, Mª AURORA………………………………………………………………16.389,10€

  BAÑULS CARDONA, REBECA…………………………………………………………………….16.389,10€


   

  SALARIS ANUALS 2014

  01/2014 – 12/2014

  DEDICACIÓ EXCLUSIVA:

  CIURANA GASCÓ, ELVIRA…………………………………………………………………………26.999,98€

  SISCAR ESCRIVÀ, ALICIA MÓNICA…………………………………………………………….26.999,98€

  DOMINGUIS FRANQUEZA, ANDRÉS………………………………………………………….26.999,98€

  PER ASSITÈNCIA:

  ORTOLÀ SISCAR, JOSE CARMELO………………………………………………………………10.750,00€

  SISCAR VICENS, EDUARDO JOSE………………………………………………………………..150,00€

  DEL RUSTE AGUILAR, CONCEPCIÓN…………………………………………………………..1.020,00€

  ALEMANY COSTA, PABLO…………………………………………………………………………..450,00€

  TAMARIT SERESOLA, RAÚL………………………………………………………………………..10.060,00€

  ORIHUEL BORDES, FRANCISCA…………………………………………………………………..630,00€

  GARCIA ESCRIVÀ. JOSE PASCUAL……………………………………………………………….9.300,00€

  FERRANDIZ PERELLÓ, Mª TERESA………………………………………………………………1.080,00€

  GASCÓ BORONAT, FCO. JAVIER…………………………………………………………………510,00€

  GIL SENDRA, FERNANDO……………………………………………………………………………630,00€

  MOLL BRIONES, ENRIQUE………………………………………………………………………….11.380,00€

  SENDRA SALA, JOSEFA……………………………………………………………………………….6.260,00€

  ORTOLÀ BRIONES, ANA VICENTA………………………………………………………………390,00€

  NADAL SENDRA, JOSEP RAMON………………………………………………………………..600,00€

  PERSONAL EVENTUAL:

  PUCHOL MASANET, JOAQUIN…………………………………………………………………..16.389,10€

  MORATAL SENDRA, Mª AURORA………………………………………………………………16.389,10€

  BAÑULS CARDONA, REBECA…………………………………………………………………….16.389,10€


  01/2015 – 12/2015

  DEDICACIÓ EXCLUSIVA:

  CIURANA GASCÓ, ELVIRA…………………………………………………………………………13.011,24€

  SISCAR ESCRIVÀ, ALICIA MÓNICA…………………………………………………………….27.668,37€

  DOMINGUIS FRANQUEZA, ANDRÉS………………………………………………………….27.668,37€

  BAÑULS CARDONA, REBECA…………………………………………………………………….13.049,99€

  CASTELLA SASTRE, LAURA………………………………………………………………………..13.049,99€

  MOLL BRIONES, ENRIQUE………………………………………………………………………..17.883,29€

  PER ASSITÈNCIA:

  ORTOLÀ SISCAR, JOSE CARMELO………………………………………………………………11.090,00€

  DEL RUSTE AGUILAR, CONCEPCIÓN…………………………………………………………..1.080,00€

  ALEMANY COSTA, PABLO…………………………………………………………………………..270,00€

  TAMARIT SERESOLA, RAÚL………………………………………………………………………..8.910,00€

  ORIHUEL BORDES, FRANCISCA…………………………………………………………………..270,00€

  GARCIA ESCRIVÀ. JOSE PASCUAL……………………………………………………………….4.510,00€

  FERRANDIZ PERELLÓ, Mª TERESA………………………………………………………………690,00€

  GASCÓ BORONAT, FCO. JAVIER…………………………………………………………………600,00€

  GIL SENDRA, FERNANDO……………………………………………………………………………540,00€

  MOLL BRIONES, ENRIQUE………………………………………………………………………….5.980,00€

  SENDRA SALA, JOSEFA……………………………………………………………………………….3.570,00€

  ORTOLÀ BRIONES, ANA VICENTA………………………………………………………………990,00€

  NADAL SENDRA, JOSEP RAMON………………………………………………………………..330,00€

  OLTRA PEREZ, ÀNGEL……………………………………………………………………………….390,00€

  MERI SISCAR, JOSE……………………………………………………………………………………5.360,00€

  SASTRE MASANET, ANNA…………………………………………………………………………450,00€

  CASTELLA SASTRE, LAURA……………………………………………………………………….90,00€

  BAÑULS CARDONA REBECA…………………………………………………………………….394,13€

  OLTRA VICENS, SIMON……………………………………………………………………………240,00€

  FERRER SERESOLA, ROSA MARIA…………………………………………………………….4.330,00€

  BOLUDA GARCIA, BERNAT………………………………………………………………………420,00€

  SENDRA CARRIÓ, IRENE………………………………………………………………………….510,00€

  PERSONAL EVENTUAL:

  PUCHOL MASANET, JOAQUIN…………………………………………………………………..8.484,41€

  MORATAL SENDRA, Mª AURORA………………………………………………………………8.484,41€

  BAÑULS CARDONA, REBECA…………………………………………………………………….8.177.02€

  SENDRA GARCIA, RICARDO………………………………………………………………………7.830,35€

  FERRER CANO, ANTONIO………………………………………………………………………….7.648,23€

 • COMENCEN LES OBRES AL PASSEIG REINA SOFIA AMB LA SUBVENCIÓ DE DIPUTACIÓ

  20151211_112048

  El proper dilluns, 14 de desembre, començaran les obres del projecte «REPARACIÓ DE TRAM DE VIAL PÚBLIC AL PASSEIG REINA SOFIA«.

  Segons el Pla General vigent, el Passeig Reina Sofia, es troba a la zona anomenada eixample de Pego, urbanitzada l’any 1998. Encara que és una àrea relativament moderna, l’aigua potable es va instal·lar mitjançant canonada de fibrociment, amb els problemes de trencament que això comporta per suportar pics puntuals de pressió i especialment en la reparació d’avaries.

  reina

  Així mateix, hi ha un problema de compactació en aquest tram de carrer, ja que s’observa un enfonsament exagerat tant a la calçada com a la vorera.

  20151130_120319

  Aquest projecte està subvencionat 100% per la Diputació, compta amb un pressupost de 51.670.96€, I.V.A. inclòs i té com a objectiu substituir les canalitzacions d’aigua potable i sanejament que puguen estar deteriorades i procedir al buidatge i a la nova compactació del ferm del vial.

  La duració de les obres serà aproximadament de 3 mesos, encara que estreballarà per reduïr aquest periòde i finalitzar-les el més aviat possible.

   

  20151211_110523 20151130_120157

  
  

   

 • Dia Mundial de la lluita contra la SIDA

  2015-11-30 18.23.34

  En la lluita contra la SIDA, el desenvolupament científic està permetent, a través de mètodes de diagnòstic i tractament cada vegada més eficaços i còmodes, millorar i allargar la vida dels afectats de forma evident.    A pesar d’això, la prevenció, continua sent l’instrument bàsic de lluita per a evitar la infecció pel virus de la immunodeficiència humana (VIH).

  La prevenció com a estratègia bàsica contra el VIH/SIDA s’encavalca amb les activitats realitzades pels centres de planificació familiar, centres d’ajuda a la drogoaddicció, comunitats terapèutiques, centres de salut mental i unitats dels hospitals de la Comunitat Valenciana.

  Les Infeccions de Transmissió Sexual són infeccions que es transmeten a través de les relacions sexuals, quan entren en contacte mucoses infectades. Una sola relació amb la persona infectada és suficient per a la transmissió de la infecció.

  Però, com reconèixer?
  En la majoria dels casos l’aparició de molèsties, picor, úlceres, coïssor, secrecions anormals o altres signes estranys en els teus genitals i zona perineal, són símptomes que poden fer sospitar d’una ITS.
  Diferent és el cas del VIH, que entre altres també es transmet per via sexual, i causa un gran deteriorament al sistema immunitari, però en aquest cas la infecció pot passar desapercebuda fins que es produeixen les complicacions, generalment malalties infeccioses com a conseqüència de no haver estat diagnosticada i tractada la infecció.
  Si has tingut relacions sexuals sense precaució o tens algun d’aquests símptomes, acudeix al teu metge.

 • PLENARI ORDINAR 1 D’OCTUBRE-BAIXADA DE L’IBI AL 2016

  2015-10-05 09.35.56

  Al Plenari de dijous passat era aprovada per unanimitat la proposta presentada pel regidor d’Hisenda, Carmelo Ortolà, on proposava la modificació de l’ordenança reguladora de l’IBI per a reduïr el tipus impositiu al 2016, on el d’urbana passarà de l’1,16 a l’1,07 i el de rústica de l’1,11 a l’1,02.  Aquesta reducció de 0,09 punts bloquejarà la pujada de l’IBI i farà que s’estabilitze i en alguns casos baixe.

  D’altra banda també era aprovada per unanimitat la moció presentada pel grup Compromís amb la intenció de demanar el «Rescat de la Gestió de la Sanitat Pública a la Marina Alta».  Carmelo Ortolà, regidor de Sanitat, afirmava el malestar general existent i lamentava que a l’introduïr empreses que comencen a fer negoci amb la Sanitat, es va en detriment de la salud de les persones i per tant com a portaveu de Ciutadans de Pego Independents, donava suport a la moció.

  Per finalitzar la sessió ordinària, el socialista Raúl Tamarit, cedia la regidoria de Festes a la seua companya Rebeca Bañuls argumentant no poder fer front a les tasques corresponents a aquesta àrea per la incompatibilitat amb el seu treball fora de la casa consistorial.

  12010488_927597353972239_9204610667667635912_o

 • REUNIÓ AMB ELS RESPONSABLES D’IBERDROLA DE LA MARINA ALTA

  20150929_113706

  La Regidora d’Urbanisme, Alicia Siscar es reunia amb els responsables d’Iberdrola de la Marina Alta per tractar el tema dels microtalls de llum i aquests han exposat que:
  Es va canviar un seccionador unipolar del sector Monte Pego, però que als dos dies seguiem patint els microtalls pel robatori d’un transformador en Penya Roja per on passa la línia d’alimentació de subministrament. Ja s’ha reposat el transformador i s’han reforçat tots de manera que no siguen tan accessibles.
  El tall de llum de la nit de diumenge es va produir per una àguila que quedava electrocutada en un punt de la línia. Informaven que aquest tipus d’incidents són habituals en zones de vegetació incotrolada on els arbres poden arribar a tocar les línies i provocar els esmenats microtalls, per aquest motiu es refoçarà el cablejat de manera que quede el més aïllat possible.
  De cara al 2016 es preveu ampliar les fonts d’alimentació del municipi i cambiar tots els comptadors a electrònics per poder detectar amb més rapidesa les deficiències.
  Aprofitem també per a informar a la ciutadania que poden fer les seues reclamacions pel que fa als danys ocasionats al correu electrònic «distribucion@iberdrola.es» o al telèfon d’ateció al client.

 • POLSERA DE LA VIDA PER UN PEGO CARDIO-PROTEGIT

  PicsArt_09-17-05.23.38

  Com ja anunciavem al nostre programa electoral, amb Acció Urgent tenim un servei municipal que a data d’avuí és l’enveja de la resta de pobles, ja que el servei sanitari actual deixa molt que desitjar i estem patint-ho tots. Per això,  continuem apostant per un poble cardio protegit i animem a la ciutadania a col·laborar amb Acció Urgent comprant la POLSERA DE LA VIDA, té un cost de tan sols 1€ i tots els diners recaptats serán destinats a la compra de nous desfibril· ladors i així dotar a diverses instal·lacions municipals on encara no es disposa dels aparells (DESA).

  triptic CARDIO 1triptics CARDIO 2

 • PLENARI ORDINARI 3 DE SETEMBRE DE 2015

  PicsArt_1441280516079

  En el plenari d’avuí s’ha aprovat per majoria la Proposta de Resolució que hem presentat junt amb el PSPV-PSOE de Pego referent al pla #XarxaLlibres, que assegura que tots els alumnes en educació Primaria i ESO pueguen tindre llibres de text gratuïts, ja que te en consideració les necessitats del dia a dia de les persones i ajuda als joves a ser més responsables amb el material per a que després altres alumnes el puguen utilitzar.

  S’ha proposat l’adopció dels següents acords:

  1. l’Ajuntament es compromet a treballar conjuntament amb el Consell i la Diputació d’Alacant per a que #XarxaLlibres siga una realitat,

  2.Exigir a la Diputació que inicie de forma immediata els mecanismes necessaris per a la firma del conveni, modificacions pressupostàries i aprovació del protocol de pagament de la subvenció.

  3.Instar al Consell per a que articule el més aviat possible la normativa adequada per a la seua aplicació.

  4. Trassladar la present resolució al President de la Generalitat i al president de la Diputació.

  El Regidor d’Hisenda, J. Carmelo Ortolà, ha manifestat que aquesta resolució s’ha presentat de manera precipitada ja que queden sols 4 mesos per a finalitzar l’any fiscal i s’haurà d’estudiar com fer front al pagament per part de l’Ajuntament.

 • LA REGIDORIA DE SANITAT I ACCIÓ URGENT AMB ELS NOSTRES MAJORS-ONA DE CALOR

  20150824_092612

  Des de la Regidoria de Sanitat us donem a conèixer la gran tasca humanitària que ralitza l’equip de voluntaris d’Acció Urgent amb els nostres majors, ja que durant tot l’estiu els han visitat per realitzar-los un control setmanal i fer-los també una mica de companyia, ja que molts d’ells viuen sols. La realització de revisions per l’onada de calor segueix el seu curs fins el pròxim 7 de Setembre. No obstant, us recordem que els voluntaris d’Acció Urgent queden a la vostra disposició al telèfon 653 867 383.20150824_093039 - copia 20150824_092816 - copia

 • CIUTADANS DE PEGO EN INSTAGRAM

  Instagram

  Des de Ciutadans de Pego Independents volem donar-nos a coneixer i ser més accesibles. Tots coneixeu la pàgina web «ciutadansdepego.org» i el nostre perfil en facebook «Ciutadans de Pego Independents», doncs ara, també podreu trobar-nos en Instagram baix el nom «ciutadansdepego». Us animem a que ens visiteu i seguiu per a estar informats de tot el que correspon a les nostres regidories i al partit. Gràcies!

  https://i.instagram.com/ciutadansdepego/

 • CAMPANYA CONSCIENCIACIÓ DE NETEJA I TANCAMENT DE TERRENYS

  20150813_113439
  La Regidoria d'Urbanisme llança una campanya de conscienciació
  ciutadana referent a la neteja i tancament de terrenys de propietat
  particular després de les reiterades queixes dirigides a
  l'Ajuntament perquè s'exigeixca el compliment de les condicions de
  seguretat, salubritat, accessibilitat i ornament legalment exigibles
  a totes les instal·lacions, construccions, edificacions, terrenys o
  solars que, per no conservar-se en aquestes condicions, corren el
  risc de convertir-se en dipòsits de brutícia o abocadors
  incontrolats. Per això recordem l'obligació de mantenir les
  condicions exigides i que es procedeixca a la neteja i cercat de les
  parcel·les, que s'hauran de tancar mitjançant tancament permanent,
  fet amb materials que garanteixiquen la seua estabilitat i
  conservació, dins dels termes exigits pel PGOU vigent. Per a
  executar aquestes obres s'aurà de sol • licitar l'oportuna
  llicència a l'Oficina Tècnica d'Urbanisme de l'Ajuntament. Agraint
  per endavant la vostra col·laboració, quedem a la vostra disposició
  en el cas que necessiten qualsevol informació complementària.