• Salaris dels polítics de Pego 2013 – 2015

  6879bf68-493c-4679-90fe-a98f0a4aef2f

  Font: http://www.pego.org/economia/informacio-pressupostaria.php


  SALARIS ANUALS 2013

  01/2013 – 12/2013

  DEDICACIÓ EXCLUSIVA:

  CIURANA GASCÓ, ELVIRA…………………………………………………………………………19.949,99€

  SISCAR ESCRIVÀ, ALICIA MÓNICA…………………………………………………………….26.999,98€

  DOMINGUIS FRANQUEZA, ANDRÉS………………………………………………………….26.999,98€

  PER ASSITÈNCIA:

  ORTOLÀ SISCAR, JOSE CARMELO………………………………………………………………11.420,00€

  SISCAR VICENS, EDUARDO JOSE………………………………………………………………..180,00€

  DEL RUSTE AGUILAR, CONCEPCIÓN…………………………………………………………..900,00€

  ALEMANY COSTA, PABLO…………………………………………………………………………..510,00€

  TAMARIT SERESOLA, RAÚL………………………………………………………………………..9.680,00€

  SASTRE ESCRIVÀ, Mª DEL MAR…………………………………………………………………..240,00€

  ORIHUEL BORDES, FRANCISCA…………………………………………………………………..480,00€

  GARCIA ESCRIVÀ. JOSE PASCUAL……………………………………………………………….10.850,00€

  FERRANDIZ PERELLÓ, Mª TERESA………………………………………………………………1.170,00€

  GASCÓ BORONAT, FCO. JAVIER…………………………………………………………………600,00€

  GIL SENDRA, FERNANDO……………………………………………………………………………660,00€

  SENDRA PIERA, ÀNGEL……………………………………………………………………………….180,00€

  MOLL BRIONES, ENRIQUE………………………………………………………………………….11.700,00€

  SENDRA SALA, JOSEFA……………………………………………………………………………….6.320,00€

  ORTOLÀ BRIONES, ANA VICENTA………………………………………………………………120,00€

  NADAL SENDRA, JOSEP RAMON………………………………………………………………..630,00€

  PERSONAL EVENTUAL:

  PUCHOL MASANET, JOAQUIN…………………………………………………………………..16.389,10€

  MORATAL SENDRA, Mª AURORA………………………………………………………………16.389,10€

  BAÑULS CARDONA, REBECA…………………………………………………………………….16.389,10€


   

  SALARIS ANUALS 2014

  01/2014 – 12/2014

  DEDICACIÓ EXCLUSIVA:

  CIURANA GASCÓ, ELVIRA…………………………………………………………………………26.999,98€

  SISCAR ESCRIVÀ, ALICIA MÓNICA…………………………………………………………….26.999,98€

  DOMINGUIS FRANQUEZA, ANDRÉS………………………………………………………….26.999,98€

  PER ASSITÈNCIA:

  ORTOLÀ SISCAR, JOSE CARMELO………………………………………………………………10.750,00€

  SISCAR VICENS, EDUARDO JOSE………………………………………………………………..150,00€

  DEL RUSTE AGUILAR, CONCEPCIÓN…………………………………………………………..1.020,00€

  ALEMANY COSTA, PABLO…………………………………………………………………………..450,00€

  TAMARIT SERESOLA, RAÚL………………………………………………………………………..10.060,00€

  ORIHUEL BORDES, FRANCISCA…………………………………………………………………..630,00€

  GARCIA ESCRIVÀ. JOSE PASCUAL……………………………………………………………….9.300,00€

  FERRANDIZ PERELLÓ, Mª TERESA………………………………………………………………1.080,00€

  GASCÓ BORONAT, FCO. JAVIER…………………………………………………………………510,00€

  GIL SENDRA, FERNANDO……………………………………………………………………………630,00€

  MOLL BRIONES, ENRIQUE………………………………………………………………………….11.380,00€

  SENDRA SALA, JOSEFA……………………………………………………………………………….6.260,00€

  ORTOLÀ BRIONES, ANA VICENTA………………………………………………………………390,00€

  NADAL SENDRA, JOSEP RAMON………………………………………………………………..600,00€

  PERSONAL EVENTUAL:

  PUCHOL MASANET, JOAQUIN…………………………………………………………………..16.389,10€

  MORATAL SENDRA, Mª AURORA………………………………………………………………16.389,10€

  BAÑULS CARDONA, REBECA…………………………………………………………………….16.389,10€


  01/2015 – 12/2015

  DEDICACIÓ EXCLUSIVA:

  CIURANA GASCÓ, ELVIRA…………………………………………………………………………13.011,24€

  SISCAR ESCRIVÀ, ALICIA MÓNICA…………………………………………………………….27.668,37€

  DOMINGUIS FRANQUEZA, ANDRÉS………………………………………………………….27.668,37€

  BAÑULS CARDONA, REBECA…………………………………………………………………….13.049,99€

  CASTELLA SASTRE, LAURA………………………………………………………………………..13.049,99€

  MOLL BRIONES, ENRIQUE………………………………………………………………………..17.883,29€

  PER ASSITÈNCIA:

  ORTOLÀ SISCAR, JOSE CARMELO………………………………………………………………11.090,00€

  DEL RUSTE AGUILAR, CONCEPCIÓN…………………………………………………………..1.080,00€

  ALEMANY COSTA, PABLO…………………………………………………………………………..270,00€

  TAMARIT SERESOLA, RAÚL………………………………………………………………………..8.910,00€

  ORIHUEL BORDES, FRANCISCA…………………………………………………………………..270,00€

  GARCIA ESCRIVÀ. JOSE PASCUAL……………………………………………………………….4.510,00€

  FERRANDIZ PERELLÓ, Mª TERESA………………………………………………………………690,00€

  GASCÓ BORONAT, FCO. JAVIER…………………………………………………………………600,00€

  GIL SENDRA, FERNANDO……………………………………………………………………………540,00€

  MOLL BRIONES, ENRIQUE………………………………………………………………………….5.980,00€

  SENDRA SALA, JOSEFA……………………………………………………………………………….3.570,00€

  ORTOLÀ BRIONES, ANA VICENTA………………………………………………………………990,00€

  NADAL SENDRA, JOSEP RAMON………………………………………………………………..330,00€

  OLTRA PEREZ, ÀNGEL……………………………………………………………………………….390,00€

  MERI SISCAR, JOSE……………………………………………………………………………………5.360,00€

  SASTRE MASANET, ANNA…………………………………………………………………………450,00€

  CASTELLA SASTRE, LAURA……………………………………………………………………….90,00€

  BAÑULS CARDONA REBECA…………………………………………………………………….394,13€

  OLTRA VICENS, SIMON……………………………………………………………………………240,00€

  FERRER SERESOLA, ROSA MARIA…………………………………………………………….4.330,00€

  BOLUDA GARCIA, BERNAT………………………………………………………………………420,00€

  SENDRA CARRIÓ, IRENE………………………………………………………………………….510,00€

  PERSONAL EVENTUAL:

  PUCHOL MASANET, JOAQUIN…………………………………………………………………..8.484,41€

  MORATAL SENDRA, Mª AURORA………………………………………………………………8.484,41€

  BAÑULS CARDONA, REBECA…………………………………………………………………….8.177.02€

  SENDRA GARCIA, RICARDO………………………………………………………………………7.830,35€

  FERRER CANO, ANTONIO………………………………………………………………………….7.648,23€

 • PLENARI ORDINAR 1 D’OCTUBRE-BAIXADA DE L’IBI AL 2016

  2015-10-05 09.35.56

  Al Plenari de dijous passat era aprovada per unanimitat la proposta presentada pel regidor d’Hisenda, Carmelo Ortolà, on proposava la modificació de l’ordenança reguladora de l’IBI per a reduïr el tipus impositiu al 2016, on el d’urbana passarà de l’1,16 a l’1,07 i el de rústica de l’1,11 a l’1,02.  Aquesta reducció de 0,09 punts bloquejarà la pujada de l’IBI i farà que s’estabilitze i en alguns casos baixe.

  D’altra banda també era aprovada per unanimitat la moció presentada pel grup Compromís amb la intenció de demanar el «Rescat de la Gestió de la Sanitat Pública a la Marina Alta».  Carmelo Ortolà, regidor de Sanitat, afirmava el malestar general existent i lamentava que a l’introduïr empreses que comencen a fer negoci amb la Sanitat, es va en detriment de la salud de les persones i per tant com a portaveu de Ciutadans de Pego Independents, donava suport a la moció.

  Per finalitzar la sessió ordinària, el socialista Raúl Tamarit, cedia la regidoria de Festes a la seua companya Rebeca Bañuls argumentant no poder fer front a les tasques corresponents a aquesta àrea per la incompatibilitat amb el seu treball fora de la casa consistorial.

  12010488_927597353972239_9204610667667635912_o

 • PLENARI ORDINARI 3 DE SETEMBRE DE 2015

  PicsArt_1441280516079

  En el plenari d’avuí s’ha aprovat per majoria la Proposta de Resolució que hem presentat junt amb el PSPV-PSOE de Pego referent al pla #XarxaLlibres, que assegura que tots els alumnes en educació Primaria i ESO pueguen tindre llibres de text gratuïts, ja que te en consideració les necessitats del dia a dia de les persones i ajuda als joves a ser més responsables amb el material per a que després altres alumnes el puguen utilitzar.

  S’ha proposat l’adopció dels següents acords:

  1. l’Ajuntament es compromet a treballar conjuntament amb el Consell i la Diputació d’Alacant per a que #XarxaLlibres siga una realitat,

  2.Exigir a la Diputació que inicie de forma immediata els mecanismes necessaris per a la firma del conveni, modificacions pressupostàries i aprovació del protocol de pagament de la subvenció.

  3.Instar al Consell per a que articule el més aviat possible la normativa adequada per a la seua aplicació.

  4. Trassladar la present resolució al President de la Generalitat i al president de la Diputació.

  El Regidor d’Hisenda, J. Carmelo Ortolà, ha manifestat que aquesta resolució s’ha presentat de manera precipitada ja que queden sols 4 mesos per a finalitzar l’any fiscal i s’haurà d’estudiar com fer front al pagament per part de l’Ajuntament.

 • CIUTADANS DE PEGO EN INSTAGRAM

  Instagram

  Des de Ciutadans de Pego Independents volem donar-nos a coneixer i ser més accesibles. Tots coneixeu la pàgina web «ciutadansdepego.org» i el nostre perfil en facebook «Ciutadans de Pego Independents», doncs ara, també podreu trobar-nos en Instagram baix el nom «ciutadansdepego». Us animem a que ens visiteu i seguiu per a estar informats de tot el que correspon a les nostres regidories i al partit. Gràcies!

  https://i.instagram.com/ciutadansdepego/

 • PARTICIPACIÓ CIUTADANA/PRESSUPOSTOS 2016

  2015-07-22 12.54.45

  Dins del pla de participació ciutadana que des de l’Ajuntament pretenem impulsar, la REGIDORIA d’HISENDA inicia un periode fins el 15 de Setembre per a que tots els ciutadans puguen fer les seues propostes referents a les possibles inversions de cara al 2016, donat que estem començant a el·laborar el pressupostos per al proper exercici.

  • Com realitzar la proposta:

  Enviant un correu electronic a plapciutadana2016@pego.org

  Depositant-la en la bustia de propostes ubicada a l’entrada de l’Ajuntament.

  • Dades necessaries:

  Nom i cognoms de la persona que realitza la proposta i si està empadronat a Pego

   

 • L’Ajuntament de Pego aconseguix reduir en més d’un 3% l’interès que ha de pagar al fons de finançament per al pagament a proveïdors.

  not5193

  En un plenari extraordinari amb una durada d’uns cinc minuts, la corporació va aprovar per unanimitat, “adjudicar l’operació de crèdit, per import de 3.514.756,05€, per a la cancel•lació del deute amb el fons de finançament per al pagament a proveïdors, a l’entitat Cajas Rurales Reunidas Sociedad Cooperativa de Crèdito, a un tipus d’interès de l’Euríbor trimestral, més un diferencial de 0,96 punts bàsics”, el que es traduiria en un 1,042% d’interès, en estos moments. Este interès pot fluctuar depenent de l’Euríbor trimestral. No obstant, esta fluctuació s’intuïx mínima. Llegir article complet

 • L’Ajuntament de Pego acull la major reducció del tipus d’interès de les operacions d’endeutament per al pagament a proveïdors

  pleno endeudamiento (2)

  Una possibilitat que facilita la resolució 05/13/2014, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local que permet modificar determinades condicions financeres de les operacions d’endeutament. Els ajuntaments poden triar entre tres paquets de mesures. El consistori pegolí ha triat la que major reducció de les tres possibilita, una reducció de 140 punts bàsics (14%), mantenint els inicials períodes de carència i d’amortització.

  Llegir article complet

 • Pego no pot pagar el milió d’euros de danys a la Marjal que va causar l’exalcalde Pascual

  marjal2

  El consistori al·lega davant l’Audiència que les inversions que ha realitzat al parc equivalen a la indemnització que havia d’assumir el exmunícipe insolvent. Llegir article complet

 • El Tribunal Suprem no admet el recurs de cassació interposat per Cadastre

  Condemna a l’Administració General de l’Estat a pagar les costes que sumen 6.000 euros. Amb aquesta sentència a la mà, l’Ajuntament de Pego posarà en marxa la sol·licitud de responsabilitat patrimonial a la Direcció General de Cadastre i al Ministeri d’Hisenda. Llegir article complet

 • L’equip de govern de Pego rebaixa un 25% les retribucions dels càrrecs electes amb dedicació exclusiva i de confiança

  equip govern

  L’estalvi global, descomptant la seguretat social arriba al 34% d’estalvi. Aquest ha estat el punt més tens del primer ple ordinari de la nova legislatura. La proposta presentada pel regidor d’Hisenda ha comptat amb 8 vots a favor de l’equip de govern (Ciutadans de Pego i PSPV), 7 vots en contra del PP i 2 abstencions del BLOC. Llegir article complet