• Salaris dels polítics de Pego 2013 – 2015

  6879bf68-493c-4679-90fe-a98f0a4aef2f

  Font: http://www.pego.org/economia/informacio-pressupostaria.php


  SALARIS ANUALS 2013

  01/2013 – 12/2013

  DEDICACIÓ EXCLUSIVA:

  CIURANA GASCÓ, ELVIRA…………………………………………………………………………19.949,99€

  SISCAR ESCRIVÀ, ALICIA MÓNICA…………………………………………………………….26.999,98€

  DOMINGUIS FRANQUEZA, ANDRÉS………………………………………………………….26.999,98€

  PER ASSITÈNCIA:

  ORTOLÀ SISCAR, JOSE CARMELO………………………………………………………………11.420,00€

  SISCAR VICENS, EDUARDO JOSE………………………………………………………………..180,00€

  DEL RUSTE AGUILAR, CONCEPCIÓN…………………………………………………………..900,00€

  ALEMANY COSTA, PABLO…………………………………………………………………………..510,00€

  TAMARIT SERESOLA, RAÚL………………………………………………………………………..9.680,00€

  SASTRE ESCRIVÀ, Mª DEL MAR…………………………………………………………………..240,00€

  ORIHUEL BORDES, FRANCISCA…………………………………………………………………..480,00€

  GARCIA ESCRIVÀ. JOSE PASCUAL……………………………………………………………….10.850,00€

  FERRANDIZ PERELLÓ, Mª TERESA………………………………………………………………1.170,00€

  GASCÓ BORONAT, FCO. JAVIER…………………………………………………………………600,00€

  GIL SENDRA, FERNANDO……………………………………………………………………………660,00€

  SENDRA PIERA, ÀNGEL……………………………………………………………………………….180,00€

  MOLL BRIONES, ENRIQUE………………………………………………………………………….11.700,00€

  SENDRA SALA, JOSEFA……………………………………………………………………………….6.320,00€

  ORTOLÀ BRIONES, ANA VICENTA………………………………………………………………120,00€

  NADAL SENDRA, JOSEP RAMON………………………………………………………………..630,00€

  PERSONAL EVENTUAL:

  PUCHOL MASANET, JOAQUIN…………………………………………………………………..16.389,10€

  MORATAL SENDRA, Mª AURORA………………………………………………………………16.389,10€

  BAÑULS CARDONA, REBECA…………………………………………………………………….16.389,10€


   

  SALARIS ANUALS 2014

  01/2014 – 12/2014

  DEDICACIÓ EXCLUSIVA:

  CIURANA GASCÓ, ELVIRA…………………………………………………………………………26.999,98€

  SISCAR ESCRIVÀ, ALICIA MÓNICA…………………………………………………………….26.999,98€

  DOMINGUIS FRANQUEZA, ANDRÉS………………………………………………………….26.999,98€

  PER ASSITÈNCIA:

  ORTOLÀ SISCAR, JOSE CARMELO………………………………………………………………10.750,00€

  SISCAR VICENS, EDUARDO JOSE………………………………………………………………..150,00€

  DEL RUSTE AGUILAR, CONCEPCIÓN…………………………………………………………..1.020,00€

  ALEMANY COSTA, PABLO…………………………………………………………………………..450,00€

  TAMARIT SERESOLA, RAÚL………………………………………………………………………..10.060,00€

  ORIHUEL BORDES, FRANCISCA…………………………………………………………………..630,00€

  GARCIA ESCRIVÀ. JOSE PASCUAL……………………………………………………………….9.300,00€

  FERRANDIZ PERELLÓ, Mª TERESA………………………………………………………………1.080,00€

  GASCÓ BORONAT, FCO. JAVIER…………………………………………………………………510,00€

  GIL SENDRA, FERNANDO……………………………………………………………………………630,00€

  MOLL BRIONES, ENRIQUE………………………………………………………………………….11.380,00€

  SENDRA SALA, JOSEFA……………………………………………………………………………….6.260,00€

  ORTOLÀ BRIONES, ANA VICENTA………………………………………………………………390,00€

  NADAL SENDRA, JOSEP RAMON………………………………………………………………..600,00€

  PERSONAL EVENTUAL:

  PUCHOL MASANET, JOAQUIN…………………………………………………………………..16.389,10€

  MORATAL SENDRA, Mª AURORA………………………………………………………………16.389,10€

  BAÑULS CARDONA, REBECA…………………………………………………………………….16.389,10€


  01/2015 – 12/2015

  DEDICACIÓ EXCLUSIVA:

  CIURANA GASCÓ, ELVIRA…………………………………………………………………………13.011,24€

  SISCAR ESCRIVÀ, ALICIA MÓNICA…………………………………………………………….27.668,37€

  DOMINGUIS FRANQUEZA, ANDRÉS………………………………………………………….27.668,37€

  BAÑULS CARDONA, REBECA…………………………………………………………………….13.049,99€

  CASTELLA SASTRE, LAURA………………………………………………………………………..13.049,99€

  MOLL BRIONES, ENRIQUE………………………………………………………………………..17.883,29€

  PER ASSITÈNCIA:

  ORTOLÀ SISCAR, JOSE CARMELO………………………………………………………………11.090,00€

  DEL RUSTE AGUILAR, CONCEPCIÓN…………………………………………………………..1.080,00€

  ALEMANY COSTA, PABLO…………………………………………………………………………..270,00€

  TAMARIT SERESOLA, RAÚL………………………………………………………………………..8.910,00€

  ORIHUEL BORDES, FRANCISCA…………………………………………………………………..270,00€

  GARCIA ESCRIVÀ. JOSE PASCUAL……………………………………………………………….4.510,00€

  FERRANDIZ PERELLÓ, Mª TERESA………………………………………………………………690,00€

  GASCÓ BORONAT, FCO. JAVIER…………………………………………………………………600,00€

  GIL SENDRA, FERNANDO……………………………………………………………………………540,00€

  MOLL BRIONES, ENRIQUE………………………………………………………………………….5.980,00€

  SENDRA SALA, JOSEFA……………………………………………………………………………….3.570,00€

  ORTOLÀ BRIONES, ANA VICENTA………………………………………………………………990,00€

  NADAL SENDRA, JOSEP RAMON………………………………………………………………..330,00€

  OLTRA PEREZ, ÀNGEL……………………………………………………………………………….390,00€

  MERI SISCAR, JOSE……………………………………………………………………………………5.360,00€

  SASTRE MASANET, ANNA…………………………………………………………………………450,00€

  CASTELLA SASTRE, LAURA……………………………………………………………………….90,00€

  BAÑULS CARDONA REBECA…………………………………………………………………….394,13€

  OLTRA VICENS, SIMON……………………………………………………………………………240,00€

  FERRER SERESOLA, ROSA MARIA…………………………………………………………….4.330,00€

  BOLUDA GARCIA, BERNAT………………………………………………………………………420,00€

  SENDRA CARRIÓ, IRENE………………………………………………………………………….510,00€

  PERSONAL EVENTUAL:

  PUCHOL MASANET, JOAQUIN…………………………………………………………………..8.484,41€

  MORATAL SENDRA, Mª AURORA………………………………………………………………8.484,41€

  BAÑULS CARDONA, REBECA…………………………………………………………………….8.177.02€

  SENDRA GARCIA, RICARDO………………………………………………………………………7.830,35€

  FERRER CANO, ANTONIO………………………………………………………………………….7.648,23€

 • COMENCEN LES OBRES AL PASSEIG REINA SOFIA AMB LA SUBVENCIÓ DE DIPUTACIÓ

  20151211_112048

  El proper dilluns, 14 de desembre, començaran les obres del projecte «REPARACIÓ DE TRAM DE VIAL PÚBLIC AL PASSEIG REINA SOFIA«.

  Segons el Pla General vigent, el Passeig Reina Sofia, es troba a la zona anomenada eixample de Pego, urbanitzada l’any 1998. Encara que és una àrea relativament moderna, l’aigua potable es va instal·lar mitjançant canonada de fibrociment, amb els problemes de trencament que això comporta per suportar pics puntuals de pressió i especialment en la reparació d’avaries.

  reina

  Així mateix, hi ha un problema de compactació en aquest tram de carrer, ja que s’observa un enfonsament exagerat tant a la calçada com a la vorera.

  20151130_120319

  Aquest projecte està subvencionat 100% per la Diputació, compta amb un pressupost de 51.670.96€, I.V.A. inclòs i té com a objectiu substituir les canalitzacions d’aigua potable i sanejament que puguen estar deteriorades i procedir al buidatge i a la nova compactació del ferm del vial.

  La duració de les obres serà aproximadament de 3 mesos, encara que estreballarà per reduïr aquest periòde i finalitzar-les el més aviat possible.

   

  20151211_110523 20151130_120157

  
  

   

 • Plenari Ordinari 3 de Desembre

  IMG-20151203-WA0004

  Com cada primer dijous de mes, tenia lloc el Plenari Ordinari, el de desembre era matiner ja que començava a les 8:15.

  IMG-20151203-WA0003        IMG-20151203-WA0002

  -Quedava desestimada la proposta de modificar la ubicació del Mercat de la Terra, ja que en paraules de Carmelo Ortolà » s`han de distribuir les activitats i no concentrar-les en un sol lloc, per poder afavorir a tots els comerços i bars del poble per igual»

  IMG-20151203-WA0001

  -Compromís per Pego presentava al Plenari tres mocions:

  1. Incloure en les Ordenances Generals de l’Edificació l’obligatorietat d’esxtraure fora dels nous edificis un doble arqueta amb dues canalitzacions, que diferencies entre aigües residuals i pluvials. Aquesta moció no era aprovada. Ciutadans de Pego no donava suport a la moció alegant  no estar d’acord amb l’obligatorietat dels veïns d’assumir eixe cost, sinò que hauria de ser l’Ajuntament qui es fera càrrec.
  2. Realitzar un projecte de xarxa separativa d’aigües residuals del nucli urbà on es separen les aigües residuals domèstiques de les pluvials. Aquesta moció era aprovada per unanimitat.
  3. Instar a la paralització i derogació de la LOMCE i la seva implantació. Aquesta moció també era aprovada. Ciutadans de Pego aportava que ja que estàn tan aprop les eleccions generals, és el moment de que el partit que entre a governar cree una única llei que garanteixca una educació de qualitat i gratuita i o es modifique a cada canvi de govern.

  – D’altra banda el grup PSPV-PSOE presentava dues mocions:

  1. Derogar la llei 27/2013, de 27 de desembre de la racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.
  2. Instar al Govern d’Espanya que incorpore les exigències de la Unió Europea que obliguen als Estats Membres a adoptar mesures per al fenomen de la pobresa energètica.

  Ambdues mocions eren aprovades.

 • Dia Mundial de la lluita contra la SIDA

  2015-11-30 18.23.34

  En la lluita contra la SIDA, el desenvolupament científic està permetent, a través de mètodes de diagnòstic i tractament cada vegada més eficaços i còmodes, millorar i allargar la vida dels afectats de forma evident.    A pesar d’això, la prevenció, continua sent l’instrument bàsic de lluita per a evitar la infecció pel virus de la immunodeficiència humana (VIH).

  La prevenció com a estratègia bàsica contra el VIH/SIDA s’encavalca amb les activitats realitzades pels centres de planificació familiar, centres d’ajuda a la drogoaddicció, comunitats terapèutiques, centres de salut mental i unitats dels hospitals de la Comunitat Valenciana.

  Les Infeccions de Transmissió Sexual són infeccions que es transmeten a través de les relacions sexuals, quan entren en contacte mucoses infectades. Una sola relació amb la persona infectada és suficient per a la transmissió de la infecció.

  Però, com reconèixer?
  En la majoria dels casos l’aparició de molèsties, picor, úlceres, coïssor, secrecions anormals o altres signes estranys en els teus genitals i zona perineal, són símptomes que poden fer sospitar d’una ITS.
  Diferent és el cas del VIH, que entre altres també es transmet per via sexual, i causa un gran deteriorament al sistema immunitari, però en aquest cas la infecció pot passar desapercebuda fins que es produeixen les complicacions, generalment malalties infeccioses com a conseqüència de no haver estat diagnosticada i tractada la infecció.
  Si has tingut relacions sexuals sense precaució o tens algun d’aquests símptomes, acudeix al teu metge.

 • REUNIÓ ENTRE CONSELLERIA I AFECTATS PER L’INCENDI DEL 14 DE MAIG

  12118972_933435130055128_1497651244790032293_n

  La reunió entre organismes i associacions afectades tenia lloc a la Cambra Agrària. Presents els Ajuntaments afectats per l’incendi, la Societat de Caçadors, el Centre Excursionista, l’Assemblea Oberta, tècnics forestals, tècnics universitaris i més membres del gremi de l’agricultura i medi ambient que exposaren tota la informació recopilada durant aquest temps.

  S’acordava mantindre més reunions per tal de marcar unes pautes d’actuació post incendi i les mesures oportunes de prevenció i actuació de cara a possibles incendis futurs.

   

 • NOU HORARI AUTOBÚS PEGO-OLIVA-GANDIA

  10633424_970725862949122_1742200963500640600_o

  A partir del proper dimarts 13 d’octubre aquest serà el nou horari d’autobús.

 • REUNIÓ AMB ELS RESPONSABLES D’IBERDROLA DE LA MARINA ALTA

  20150929_113706

  La Regidora d’Urbanisme, Alicia Siscar es reunia amb els responsables d’Iberdrola de la Marina Alta per tractar el tema dels microtalls de llum i aquests han exposat que:
  Es va canviar un seccionador unipolar del sector Monte Pego, però que als dos dies seguiem patint els microtalls pel robatori d’un transformador en Penya Roja per on passa la línia d’alimentació de subministrament. Ja s’ha reposat el transformador i s’han reforçat tots de manera que no siguen tan accessibles.
  El tall de llum de la nit de diumenge es va produir per una àguila que quedava electrocutada en un punt de la línia. Informaven que aquest tipus d’incidents són habituals en zones de vegetació incotrolada on els arbres poden arribar a tocar les línies i provocar els esmenats microtalls, per aquest motiu es refoçarà el cablejat de manera que quede el més aïllat possible.
  De cara al 2016 es preveu ampliar les fonts d’alimentació del municipi i cambiar tots els comptadors a electrònics per poder detectar amb més rapidesa les deficiències.
  Aprofitem també per a informar a la ciutadania que poden fer les seues reclamacions pel que fa als danys ocasionats al correu electrònic «distribucion@iberdrola.es» o al telèfon d’ateció al client.

 • POLSERA DE LA VIDA PER UN PEGO CARDIO-PROTEGIT

  PicsArt_09-17-05.23.38

  Com ja anunciavem al nostre programa electoral, amb Acció Urgent tenim un servei municipal que a data d’avuí és l’enveja de la resta de pobles, ja que el servei sanitari actual deixa molt que desitjar i estem patint-ho tots. Per això,  continuem apostant per un poble cardio protegit i animem a la ciutadania a col·laborar amb Acció Urgent comprant la POLSERA DE LA VIDA, té un cost de tan sols 1€ i tots els diners recaptats serán destinats a la compra de nous desfibril· ladors i així dotar a diverses instal·lacions municipals on encara no es disposa dels aparells (DESA).

  triptic CARDIO 1triptics CARDIO 2

 • PLENARI ORDINARI 3 DE SETEMBRE DE 2015

  PicsArt_1441280516079

  En el plenari d’avuí s’ha aprovat per majoria la Proposta de Resolució que hem presentat junt amb el PSPV-PSOE de Pego referent al pla #XarxaLlibres, que assegura que tots els alumnes en educació Primaria i ESO pueguen tindre llibres de text gratuïts, ja que te en consideració les necessitats del dia a dia de les persones i ajuda als joves a ser més responsables amb el material per a que després altres alumnes el puguen utilitzar.

  S’ha proposat l’adopció dels següents acords:

  1. l’Ajuntament es compromet a treballar conjuntament amb el Consell i la Diputació d’Alacant per a que #XarxaLlibres siga una realitat,

  2.Exigir a la Diputació que inicie de forma immediata els mecanismes necessaris per a la firma del conveni, modificacions pressupostàries i aprovació del protocol de pagament de la subvenció.

  3.Instar al Consell per a que articule el més aviat possible la normativa adequada per a la seua aplicació.

  4. Trassladar la present resolució al President de la Generalitat i al president de la Diputació.

  El Regidor d’Hisenda, J. Carmelo Ortolà, ha manifestat que aquesta resolució s’ha presentat de manera precipitada ja que queden sols 4 mesos per a finalitzar l’any fiscal i s’haurà d’estudiar com fer front al pagament per part de l’Ajuntament.

 • LA REGIDORIA DE SANITAT I ACCIÓ URGENT AMB ELS NOSTRES MAJORS-ONA DE CALOR

  20150824_092612

  Des de la Regidoria de Sanitat us donem a conèixer la gran tasca humanitària que ralitza l’equip de voluntaris d’Acció Urgent amb els nostres majors, ja que durant tot l’estiu els han visitat per realitzar-los un control setmanal i fer-los també una mica de companyia, ja que molts d’ells viuen sols. La realització de revisions per l’onada de calor segueix el seu curs fins el pròxim 7 de Setembre. No obstant, us recordem que els voluntaris d’Acció Urgent queden a la vostra disposició al telèfon 653 867 383.20150824_093039 - copia 20150824_092816 - copia