• Salaris dels polítics de Pego 2013 – 2015

  6879bf68-493c-4679-90fe-a98f0a4aef2f

  Font: http://www.pego.org/economia/informacio-pressupostaria.php


  SALARIS ANUALS 2013

  01/2013 – 12/2013

  DEDICACIÓ EXCLUSIVA:

  CIURANA GASCÓ, ELVIRA…………………………………………………………………………19.949,99€

  SISCAR ESCRIVÀ, ALICIA MÓNICA…………………………………………………………….26.999,98€

  DOMINGUIS FRANQUEZA, ANDRÉS………………………………………………………….26.999,98€

  PER ASSITÈNCIA:

  ORTOLÀ SISCAR, JOSE CARMELO………………………………………………………………11.420,00€

  SISCAR VICENS, EDUARDO JOSE………………………………………………………………..180,00€

  DEL RUSTE AGUILAR, CONCEPCIÓN…………………………………………………………..900,00€

  ALEMANY COSTA, PABLO…………………………………………………………………………..510,00€

  TAMARIT SERESOLA, RAÚL………………………………………………………………………..9.680,00€

  SASTRE ESCRIVÀ, Mª DEL MAR…………………………………………………………………..240,00€

  ORIHUEL BORDES, FRANCISCA…………………………………………………………………..480,00€

  GARCIA ESCRIVÀ. JOSE PASCUAL……………………………………………………………….10.850,00€

  FERRANDIZ PERELLÓ, Mª TERESA………………………………………………………………1.170,00€

  GASCÓ BORONAT, FCO. JAVIER…………………………………………………………………600,00€

  GIL SENDRA, FERNANDO……………………………………………………………………………660,00€

  SENDRA PIERA, ÀNGEL……………………………………………………………………………….180,00€

  MOLL BRIONES, ENRIQUE………………………………………………………………………….11.700,00€

  SENDRA SALA, JOSEFA……………………………………………………………………………….6.320,00€

  ORTOLÀ BRIONES, ANA VICENTA………………………………………………………………120,00€

  NADAL SENDRA, JOSEP RAMON………………………………………………………………..630,00€

  PERSONAL EVENTUAL:

  PUCHOL MASANET, JOAQUIN…………………………………………………………………..16.389,10€

  MORATAL SENDRA, Mª AURORA………………………………………………………………16.389,10€

  BAÑULS CARDONA, REBECA…………………………………………………………………….16.389,10€


   

  SALARIS ANUALS 2014

  01/2014 – 12/2014

  DEDICACIÓ EXCLUSIVA:

  CIURANA GASCÓ, ELVIRA…………………………………………………………………………26.999,98€

  SISCAR ESCRIVÀ, ALICIA MÓNICA…………………………………………………………….26.999,98€

  DOMINGUIS FRANQUEZA, ANDRÉS………………………………………………………….26.999,98€

  PER ASSITÈNCIA:

  ORTOLÀ SISCAR, JOSE CARMELO………………………………………………………………10.750,00€

  SISCAR VICENS, EDUARDO JOSE………………………………………………………………..150,00€

  DEL RUSTE AGUILAR, CONCEPCIÓN…………………………………………………………..1.020,00€

  ALEMANY COSTA, PABLO…………………………………………………………………………..450,00€

  TAMARIT SERESOLA, RAÚL………………………………………………………………………..10.060,00€

  ORIHUEL BORDES, FRANCISCA…………………………………………………………………..630,00€

  GARCIA ESCRIVÀ. JOSE PASCUAL……………………………………………………………….9.300,00€

  FERRANDIZ PERELLÓ, Mª TERESA………………………………………………………………1.080,00€

  GASCÓ BORONAT, FCO. JAVIER…………………………………………………………………510,00€

  GIL SENDRA, FERNANDO……………………………………………………………………………630,00€

  MOLL BRIONES, ENRIQUE………………………………………………………………………….11.380,00€

  SENDRA SALA, JOSEFA……………………………………………………………………………….6.260,00€

  ORTOLÀ BRIONES, ANA VICENTA………………………………………………………………390,00€

  NADAL SENDRA, JOSEP RAMON………………………………………………………………..600,00€

  PERSONAL EVENTUAL:

  PUCHOL MASANET, JOAQUIN…………………………………………………………………..16.389,10€

  MORATAL SENDRA, Mª AURORA………………………………………………………………16.389,10€

  BAÑULS CARDONA, REBECA…………………………………………………………………….16.389,10€


  01/2015 – 12/2015

  DEDICACIÓ EXCLUSIVA:

  CIURANA GASCÓ, ELVIRA…………………………………………………………………………13.011,24€

  SISCAR ESCRIVÀ, ALICIA MÓNICA…………………………………………………………….27.668,37€

  DOMINGUIS FRANQUEZA, ANDRÉS………………………………………………………….27.668,37€

  BAÑULS CARDONA, REBECA…………………………………………………………………….13.049,99€

  CASTELLA SASTRE, LAURA………………………………………………………………………..13.049,99€

  MOLL BRIONES, ENRIQUE………………………………………………………………………..17.883,29€

  PER ASSITÈNCIA:

  ORTOLÀ SISCAR, JOSE CARMELO………………………………………………………………11.090,00€

  DEL RUSTE AGUILAR, CONCEPCIÓN…………………………………………………………..1.080,00€

  ALEMANY COSTA, PABLO…………………………………………………………………………..270,00€

  TAMARIT SERESOLA, RAÚL………………………………………………………………………..8.910,00€

  ORIHUEL BORDES, FRANCISCA…………………………………………………………………..270,00€

  GARCIA ESCRIVÀ. JOSE PASCUAL……………………………………………………………….4.510,00€

  FERRANDIZ PERELLÓ, Mª TERESA………………………………………………………………690,00€

  GASCÓ BORONAT, FCO. JAVIER…………………………………………………………………600,00€

  GIL SENDRA, FERNANDO……………………………………………………………………………540,00€

  MOLL BRIONES, ENRIQUE………………………………………………………………………….5.980,00€

  SENDRA SALA, JOSEFA……………………………………………………………………………….3.570,00€

  ORTOLÀ BRIONES, ANA VICENTA………………………………………………………………990,00€

  NADAL SENDRA, JOSEP RAMON………………………………………………………………..330,00€

  OLTRA PEREZ, ÀNGEL……………………………………………………………………………….390,00€

  MERI SISCAR, JOSE……………………………………………………………………………………5.360,00€

  SASTRE MASANET, ANNA…………………………………………………………………………450,00€

  CASTELLA SASTRE, LAURA……………………………………………………………………….90,00€

  BAÑULS CARDONA REBECA…………………………………………………………………….394,13€

  OLTRA VICENS, SIMON……………………………………………………………………………240,00€

  FERRER SERESOLA, ROSA MARIA…………………………………………………………….4.330,00€

  BOLUDA GARCIA, BERNAT………………………………………………………………………420,00€

  SENDRA CARRIÓ, IRENE………………………………………………………………………….510,00€

  PERSONAL EVENTUAL:

  PUCHOL MASANET, JOAQUIN…………………………………………………………………..8.484,41€

  MORATAL SENDRA, Mª AURORA………………………………………………………………8.484,41€

  BAÑULS CARDONA, REBECA…………………………………………………………………….8.177.02€

  SENDRA GARCIA, RICARDO………………………………………………………………………7.830,35€

  FERRER CANO, ANTONIO………………………………………………………………………….7.648,23€